header home

Visie op duurzame
gezondheid en zorg in de
regio in 5 uitgangspunten:

PxZorg

Er komt een grote vraag naar (chronische) zorg aan. Mensen worden ouder en hebben meer kans op het krijgen van een of meer ziekten. Tegelijkertijd zijn er meer behandelingsmogelijkheden, dus het beroep dat op de gezondheidszorg gedaan wordt, wordt groter. Zeker is dat de mensen en middelen niet zullen groeien, maar dat er wel meer technische en organisatorische middelen zijn om de zorg anders in te richten en uit te voeren. De instellingen en professionals worden uitgedaagd om een slim, duurzaam en patiëntgericht antwoord op de stijgende zorgvraag te geven. Coöperatie Cohesie U.A. Huisartsenzorg en VieCuri Medisch Centrum zijn de initiatiefnemers in het vinden van een passend antwoord. Zij hebben dit gedaan door de ontwikkeling van een nieuwe visie op samenwerking tussen eerste en tweede lijn in Noord-Limburg. Binnen deze visie werken zij samen mét de burger in zijn rol als patiënt en cliënt aan betere zorg in Noord-Limburg.De visie staat beschreven in de visie PxZorg (visie op duurzame gezondheid en zorg in de regio in 5 uitgangspunten).

Op deze website vindt u informatie over de visie PxZorg en over de wijze waarop we deze visie in de praktijk brengen.

                                    Cohesie CMYK klein